Innovationsunionen och smart specialisering kan v stra g taland bli en smart region
Download
1 / 24

Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region? - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region?. Peter af Wetterstedt Internationell samordning Mars 2011. Fem huvudmål i Europa 2020. Öka anställningsgraden i hela EU:s befolkning från 69 % till minst 75 % (20–64-åringar)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region?' - phong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innovationsunionen och smart specialisering kan v stra g taland bli en smart region

Innovationsunionen och Smart specialisering – kan Västra Götaland bli en smart region?

Peter af Wetterstedt

Internationell samordning

Mars 2011


Fem huvudm l i europa 2020
Fem huvudmål i Europa 2020 Götaland bli en smart region?

 • Öka anställningsgraden i hela EU:s befolkning från 69 % till minst 75 % (20–64-åringar)

 • 3 % av BNP ska gå till forskning och utveckling

 • Utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % i förhållande till nivåerna 1990 och andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning ska öka till 20 % och energieffektiviteten ska öka med 20 %

 • Andelen avhoppare från grundutbildning i EU ska minska till 10 % (från nuvarande 15 %) och andelen befolkning i åldern 30-34 år med slutförd avancerad utbildning ska öka från 31 % till 40 %

 • 20 miljoner människor ska flyttas över fattigdomsgränsen (en minskning med 25 %)


Europa 2020 Götaland bli en smart region?

Smart tillväxt

Hållbar tillväxt

Tillväxt för alla

En digital agenda för Europa

Ett resurseffektivt Europa

Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen

Unga på väg

En integrerad industripolitik för en globaliserad tid

Plattform mot fattigdom

Innovationsunionen


Utmaningar och bakgrund
Utmaningar och bakgrund Götaland bli en smart region?

 • Del av BNP till FoU

  • EU: 2%

  • USA: 2.8%

  • Japan: 3.4% Mål för EU = 3% år 2020

 • Generellt för låga nationella mål, ca 2.7-2.8%

 • I nettoutgifter kommer Kina spendera mer än EU år 2014

 • Del av befolkningen 25-34 år med högre utbildning:

  • EU: 34%

  • US: 42%

  • Japan: 55% • Samlade utmaningar och problem inom eu
  Samlade utmaningar och problem inom EU Götaland bli en smart region?

  • Undermålig tillgång till finansiering

  • Patentprobelm - olika regler, dyrt

  • Olika lagstiftning – ingen fullständig inre marknad

  • Långsam standardutveckling

  • Svagheter i utbildnings- och innovationssystem

  • Hur kan upphanling användas?

  • Splittrade insatser


  Innovationsunionen
  Innovationsunionen Götaland bli en smart region?

  Forskning och Utveckling (FoU)

  Bemöta framtida samhällsutmaningar

  EIP – Europeiska Innovationspartnerskap

  PPP – Public Private Partnership

  Smart specialisering


  • Götaland bli en smart region?Innovation cannot be dictated

  • but it can be cultivated”

  • "The Federal Government and the growth of regional innovation clusters",

  • J. Sallet, E. Paisley and J. Masterman, 2009


  Innovationsunionen erbjuder en utvärderingsmall för nationella och regionala forsknings- och innovationssystem

  Tio riktlinjer/Checklista

  1. Förmedla att forskning och innovation är nyckeln till att förbättra konkurrenskraft och jobbskapande, rikta in sig på samhällsutmaningar och förbättra livskvaliteten för människor

  2. Utformning av forskningspolitiken ska ske på högsta politiska nivå och baseras på fleråriga strategier. Politik och instrument ska inriktas på regionala eller nationella styrkor, “smart specialisering”

  3. Innovation och forskning ska bedrivas tvärsektoriellt och sträcka sig bortom det tekniska området

  4. Offentliga långsiktiga investeringar till forskning och innovationer måste finnas och ska även bidra till att stimulera privata investeringar


  Utvärderingsmall forts. nationella och regionala forsknings- och innovationssystem

  5. Hög kvalitet på forskning och innovation ska vara en huvudprioritering

  6. Utbildningen ska ge rätt blandning av flera sorters kompetens

  7. Partnerskap mellan högre utbildning, forskningscentra och företag på både lokal, regional och nationell nivå förespråkas aktivt

  8. Ramverk ska förespråka och stödja affärsinvesteringar i forskning, innovationer och entreprenörskap

  9. Det offentliga forskningsstöd som ges ska vara tillgängligt, enkelt och av hög kvalitet

  10. Den offentliga sektorn ska vara en drivande innovatör


  Vad r smart specialisering s
  Vad är smart specialisering, S nationella och regionala forsknings- och innovationssystem²?

  • Expertgrupp inom kommissionen lanserade begreppet i samband med presentationen av ERA

  • Ansats att lösa problem kring fragmentering/ imitering/duplicering av offentliga investeringar i FoUI

  • Understryker vikten av att regionerna behöver investera (de som vill) i kunskapsekonomin behöver identifiera styrkeområden – kluster med komparativa fördelar

  • Innovationsunionen definierar det något bredare – hur kan även ERUF bidra till FoU?


  Hur och varf r s
  Hur och varför S nationella och regionala forsknings- och innovationssystem²?

  • Definiera och formulera (ja, det är svårt) en regional vision – vad vill regionen uppnå i konkurrenskraft genom innovation?

  • Fokusera resurser (attityd, idéer, pengar mm.) mot några utvalda, prioriterade områden

  • Handlar inte om att ”välja vinnare” - snarare om att samordna resurser effektivt

  • Finns flertalet regioner som redan är långt framme – S² är ett hjälpmedel att bli bättre – dock ännu lite för löst formulerat


  R vi d smarta i v stra g taland
  Är vi då smarta i Västra Götaland? nationella och regionala forsknings- och innovationssystem

  • Regional utvecklingsstrategi - Vision Västra Götaland ”Det goda livet”

  • Regionalt tillväxtprogram - Tre huvudområden

  • Stimulera nyskapande

  • Ta tillvara mänskliga resurser

  • Utveckla infrastrukturen

  • Bra utgångspunkt – men är det tillräckligt smart?


  Prioriterade omr den kr vs

  Styrkeområden i Västra Götaland nationella och regionala forsknings- och innovationssystem

  Kultur-, besöks- och upplevelsenäring

  Textil

  Fordon/transport

  Maritima sektorn

  Livsmedel

  Petrokemi

  IT

  Trä

  Energi – miljö

  Biomedicin och hälsa

  Prioriterade områden krävs


  Bra men kan bli b ttre och smartare
  Bra - men kan bli bättre och smartare nationella och regionala forsknings- och innovationssystem

  • I rapporten ” Building Competitive Regions” från OECD, pekas Västra Götaland ut som en region som har lyckats bra med sitt innovationssystem.

  • Men det är inte bra nog i ett globalt perspektiv – jfr. bl.a. USA, Japan, Kina, Indien


  Utnyttja innovationsstödjande system i samklang med prioriterade områdenDialog med näringsliv och akademi


  Tillväxtföretag prioriterade områden

  Groddföretag

  Affärsplan

  Affärsidé

  Patent

  Idé

  Entreprenörskap

  och nyföretagande

  Små och medel-

  stora företag

  Regionala

  styrkeområden

  Forskning och utbildning

  Västra Götaland ”innovation system”

  Knowledge

  Inkubatorer

  • Chalmers Innovation (Gbg)

  • Framtidens Företag (Gbg)

  • Sahlgrenska SP (Gbg)

  • Gothia Science park (Skövde)

  • Innovatum (Trollhättan)

  • Espira (Borås)

  • Brew House (Gbg)

  • GU Holding (Gbg)

   Entreprenörskolor

   Rådgivning

  Finansing

  Riskkapital

  • Start Invest

  • Almi Invest

   Tillväxtlån

  • Almi Tillväxtlån

  • VGR (konsultcheckar)

  • Innovationsbron (proj.stöd)

   Såddfinansiering

  • Almi Innovationslån

  • Affärsänglar (ägarkapital)

  • Holdingbolag (ägarkapital)

  • Innovationsbron (ägarkapital)

  • VGR (villkorslån, vinstandelslån)

   Försådd

  • Innovation VG (förstudiemedel)

  • Innovationsbron (vinstandelslån)

  CONNECT VÄST

  VENTURE CUP

  DRIVHUS


  Entreprenörskap prioriterade områden

  och nyföretagande

  Små och medel-

  stora företag

  Regionala

  styrkeområden

  Entreprenörskap – den entreprenöriella kedjan

  Attitudes

  Idéas

  New companies


  Bengtsfors prioriterade områden

  Åmål

  Strömstad

  Dals-Ed

  Gull-

  spång

  Tanum

  Mellerud

  Färgelanda

  Töreboda

  Karlsborg

  Mariestad

  Munkedal

  Götene

  Vänersborg

  Sotenäs

  Lidköping

  Skövde

  Gothia Science Park

  Tibro

  Innovatum

  Teknikpark

  Uddevalla

  Skara

  Grästorp

  Lysekil

  Hjo

  Vara

  Trollhättan

  Essunga

  Orust

  Lilla

  Edet

  Falköping

  Tidaholm

  Stenung-

  sund

  Tjörn

  Herrljunga

  Ale

  Vårgårda

  Alingsås

  Kungälv

  Lerum

  Borås

  Ulricehamn

  Göteborg

  Öckerö

  Bollebygd

  Partille

  Lindholmen

  Science Park

  Härryda

  Mölndal

  Espira

  Tillväxtcenter

  Tranemo

  Mark

  Sahlgrenska

  Science Park

  Svenljunga

  Samverkansplattformar i Västra Götaland

  Tillväxtmiljöer med:

  • Arena för större FoU-projekt inom spetsområden

  • Mötesplats och support för små och medelstora företag

  • Inkubator för

   nya företag


  Sammanfattningvis
  Sammanfattningvis prioriterade områden

  • Kort sagt kan man säga att ”smart specialisation” för Västra Götaland handlar om att fortsätta göra det vi gör, men att försöka vässa strategier och synergier. EU kan vara till hjälp…

  • Ökad kraftsamling inför nästa tillväxtprogram

  • Bättre och bredare process – exemplet inom Life Science

  • Kopplingen EU-stat-region Multi-level governance

  Globala perspektiv – vässad strategi


  Eu2020 fem m tbara m l och sju flaggskeppsinitiativ
  EU2020: Fem mätbara mål och sju flaggskeppsinitiativ prioriterade områden

  1. Arbetslösheten ska minska – från 31% till 25%

  2. 3% av BNP till forskning och utveckling

  3. Klimatmålen – 20/20/20

  4. Yngre personer med avbruten utbildning ska minska från 15% till 10% och andel personer med högre utbildning ska öka från 31% till 40%

  5. Personer som lever under fattigdomsgränsen ska minska med 25%


  Tack! prioriterade områden


  ad